Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)

RODO wzmacnia prawa osób fizycznych w odniesieniu do danych osobowych, które ich dotyczą, i dąży do ujednolicenia przepisów o ochronie danych w całej Europie, niezależnie od tego, gdzie te dane są przetwarzane.

Poniższy dokument opisuje środki i zobowiązania, które Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym nazywana dalej Szkołą zapewnia, aby spełnić wymogi RODO.

Administratorem i podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym (Szkoła). Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia i wykazania, że ​​wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO. Obowiązek administratora dotyczy zasad takich, jak zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość, minimalizacja danych i dokładność, a także wypełnianie praw osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do ich danych.

Administrator danych jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z metod przetwarzania danych, które zapewniają wystarczające gwarancje do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymagania RODO.

  1. Szkoła przechowuje dane w zabezpieczonych centrach danych certyfikowanych przez DIN ISO / IEC 27001.
  2. Do przetwarzania jakichkolwiek danych w szkole, Szkoła nie używa żadnych podwykonawców, oprócz niezbędnych dostawców hostingu serwerów i infrastruktury.
  3. Szkoła nigdy nie udostępnia żadnych wprowadzonych danych stronom trzecim.
  4. Szkoła usuwa wszystkie wprowadzone przez użytkownika dane na jego żądanie
  5. Kopie zapasowe danych Szkoły są regularnie tworzone przez operatora hostingu.
  6. Domyślnie obsługa hostingu nie ma dostępu do danych osobowych wprowadzonych przez użytkowników Szkoły.
  7. Szkoła zbiera zagregowane dane statystyczne. Dane te są wykorzystywane do poprawy jakości usługi.
  8. Szkoła wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka, aby zabezpieczyć dane i zabezpieczyć komunikację między Szkołą, a użytkownikiem.
  9. Szkoła wykorzystuje szyfrowanie do ochrony przesyłanych danych. HTTPS jest domyślnie aktywowany dla wszystkich użytkowników.
  10. Szkoła korzysta z usługi analitycznej Google do zbierania statystyk dotyczących wykorzystania strony Szkoły. Te informacje statystyczne są więc również dostępne dla Google.