Widok na Popowo Kościelne

Jesteśmy jedną z najpiękniej usytuowanych szkół w Gminie Somianka, położoną nad rzeką Bug. Szkoła jest niewielką, kameralną placówką, przyjazną dla uczniów i Rodziców, bezpieczną –wolną od przemocy. Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny naszych uczniów, wspieramy w rozwijaniu ich zainteresowań i talentów. Cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego realizujemy zapewniając wysoki standard kształcenia, dzięki wykwalifikowanej kadrze, infrastrukturze oraz interaktywnym metodom i narzędziom do nauki.

Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć !
Janusz Korczak

Kierujemy się wartościami poszanowania godności człowieka, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Nasi uczniowie pielęgnują tradycje patriotyczne, poznają historię ojczyzny i ziemi lokalnej. Szkoła posiada swój Sztandar oraz Hymn, symbole wartości i przynależności do społeczności szkolnej. Współpraca zespołowa stanowi element szkolnej codzienności. Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu, oraz artystyczne koła zainteresowań komunikują swoje działania za pośrednictwem radiowęzła, dzięki któremu naszym przerwom międzylekcyjnym towarzyszy muzyka. Jesteśmy placówką, w której uczą się wszyscy, także nauczyciele i rodzice, a ich zaangażowanie w rozwój naszej placówki sprawia, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za naszą Szkołę i dumni z naszych osiągnięć.