Jesteśmy społecznością Szkoły Podstawowej im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym, tworzoną przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Poszukujemy nowych wyzwań i ciekawych działań, które urozmaicą naszą szkolną codzienność. Jednym z takich działań są Warsztaty Botaniczne. Ich celem jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. Ma być ona silnie związana z umiejętnością dbania o najbliższe środowisko, w którym żyjemy.. W ramach warsztatów tworzona jest między innymi strona Zielnika. Zapraszamy!

Głównym celem zajęć botanicznych było stworzenie ogrodu szkolnego, w którym w obecnym i następnych latach będzie tworzony przez uczniów ogród ziołowo –warzywny, oraz zielnika internetowego roślin dzikich. Wszystkie działania podczas warsztatów były ukierunkowane w tych dwóch najważniejszych dla nas celach.

  • Warsztaty wczesnowiosenne przybliżyły dzieciom wiedzę o rozmnażaniu roślin. Dzieci poznały różne rodzaje nasion i szukały ich zastosowania w naszym życiu codziennym. Dowiedziały się jak wiele nasion używamy w naszym codziennym życiu pod różnymi postaciami- ziarna słonecznika czy dyni to podstawowe nasiona rozpoznawane przez dzieci, fasola czy groch również, ale mak, kawa, kakao, ziarna zbóż pod postacią mąki czy kasz nie było już takie oczywiste zwłaszcza w młodszych klasach. Podczas zajęć dzieci siały, a następnie obserwowały wzrastanie roślin. Badanie pod mikroskopem korzeni i młodych pędów pomogły warsztatowiczom uzmysłowić sobie znaczenie każdej części rośliny dla jej wzrostu i przetrwania.
  • Kolejne warsztaty to wiedza na temat niestandardowych sposobów rozmnażania roślin. Żyworódka tworzy małe roślinki na obrzeżach liści, truskawki, poziomki rozmnażają się wytwarzając wąsy z małymi sadzonkami, człowiek może również rozmnożyć niektóre rośliny np. domowe doniczkowe, poprzez podzielenie łodygi rośliny, a następnie jej ukorzenienie- dzieci dzieliły w ten sposób Hoję Różową, lub poprzez ukorzenienie świeżo zerwanych liści- eksperyment wykonany na Gruboszu Jajowatym zwanym popularnie drzewkiem szczęścia. Wszystkie trzy rośliny zostały przez dzieci w odpowiedni sposób rozmnożony, a następnie każdy uczestnik warsztatów zabrał swoje trzy sadzonki do domu do samodzielnej opieki i obserwacji w domu.
  • Tworzenie Ogrodu szkolnego- uczestnicy warsztatów musieli samodzielnie przygotować grządki zgodnie z permakulturowymi zasadami- uproszczony system. Przygotowywali również ziemię- mieszając zwykłą ziemię ogrodową o lekkiej strukturze gliniastej z kompostem. Następnie poznali przygotowane sadzonki roślin i zgodnie z zapotrzebowaniem roślin wyznaczaliśmy miejsce na grządce. Wszyscy uczestnicy brali czynny udział w sadzeniu sadzonek oraz sianiu pozostałych roślin. Etap tworzenia zakończyliśmy stworzeniem tabliczek z nazwami roślin by uczestnicy mogli zapamiętać  je i utrwalać podczas dalszej obserwacji.
  • Kolejne spotkanie było poświęcone opiece roślin w ogrodzie, w pierwszym etapie ziemia została pokryta słoma by ochronić ziemię przed przesuszeniem i dać szanse małym organizmom wspomagającym uprawy- np. dżdżownice.
  • Każde zajęcia podczas, których dzieci musiały wykonać jakieś mniejsze bądź większe prace związane z sadzeniem, sianiem czy ogrodnictwem były podparte obserwacją i poznaniem różnych rodzajów ziemi. Wąchały, macały, poznawały struktury, wskazywały różnice miedzy ziemią doniczkową, kompostem, żwirem, keramzytem czy zwykła ziemia ogrodową. Wszystkie prace wykonywaliśmy gołymi rękami by dzieci miały możliwość sensorycznie czuć wszystkie wykonywane przez siebie prace. Praca z ziemia nie stanowiła dla nich żadnego problemu wręcz przeciwnie dość szybko nabrały wprawy i same chętnie szukały manualnego bezpośredniego kontaktu z ziemią i roślinami. Te wszystkie elementy naszych działań były podyktowane hortiterapeutycznymi zasadami, obecnie bardzo potrzebnym po okresie pandemii.
  • Prace w ogrodzie były również pretekstem do poznania małych organizmów żyjących w naszych ogrodach i poznanie ich wpływu na nasze uprawy: dżdżownice- spulchniają ziemie i rozdrabniają wszelkie butwiejące resztki roślin, ślimaki są w naszym ogrodzie niepożądane więc zmuszeni jesteśmy się ich pozbywać – zbieranie ich i wypuszczanie z dala od naszych grządek, pędraki, pszczoły, trzmiele itp. Obserwowanie i określanie ich znaczenia w ogrodzie naszym i dzikim.
  • Zielnik w naturze- podczas tych warsztatów dzieci poznały rośliny dzikorosnące w naszym najbliższym otoczeniu. M.in. poznały komosę, pokrzywę, koniczynę itp. Uczyły się obserwować i dostrzegać różnice wyglądu liści, łodyg, niektórych kwiatów, a nawet korzeni. Zwracaliśmy uwagę na sąsiednie rośliny, stanowisko słoneczne bądź zacienione oraz miejsce łąka, droga, rów, itp. Każda poznana roślina została po krótce omówiona pod kątem ziołolecznictwa, miododajności czy użyteczności w kuchni. Uczestników bardzo zainteresowało zastosowanie wielu „chwastów” w kuchni dawnej i dzisiejszej. Poznali też kilka roślin trujących.
  • Każdy uczestnik miał samodzielnie przygotować prezentację jednej rośliny zielnej. A następnie rozpocząć przygotowywanie zielnika roślin zielnych zgodnie z wytycznymi w instrukcji, którą otrzymali- proces tworzenia trwa.
  • Jednym z tematów warsztatów była woda jako niezbędny składnik życia na naszej ziemi potrzebny zarówno dla nas jak i dla roślin, które dzieci miały pod swoją opieką. Rozmawialiśmy również o niezwykłej rzece, nad która mieści się nasza szkoła- rzeka Bug jedna z ostatnich dzikich rzek Europy. Poznaliśmy działanie rzeki tworząc prostą interaktywna makietę koryta rzeki.
  • Uczestnicy warsztatów botanicznych uczyły się wypełniać stronę internetową zw. Szkolnym Zielnikiem- nauczyli się przygotowywać zdjęcia, a następnie wrzucać je na stronę, również ich zadaniem było wkopiowanie opisów roślin. Każdy uczestnik miał za zadanie stworzyć przynajmniej 3 podstrony z gatunkami roślin. Strona czeka na następne działania i będzie stanowiła bazę dla następnych uczniów naszej szkoły do nauki obsługi stron internetowych. Materiał z opisami roślin przygotowali uczniowie młodszych klas w ramach, prac dla chętnych z biologii.