Zespół nauczycieli pracujących w naszej szkole, to grono ambitnych, wykształconych i doświadczonych pedagogów. Dostosowują metody pracy do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Dostrzegają potencjał i talenty, doceniają nawet najmniejsze osiągnięcia, wskazują  właściwe wzory zachowań i dają dobry przykład. Zachęcają swoich uczniów do myślenia, poznawania i działania, prowadzących do zrozumienia otaczającego go Świata.

 • Anna Mazurkiewicz – Dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, zajęć z doradztwa zawodowego, muzyki
 • Henryka Śliwińska –  nauczycielka edukacji przedszkolnej
 • Ewa Gajewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki
 • Aneta Sztopka-Nowak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, opiekun biblioteki
 • Magdalena Olejnik – nauczycielka języka angielskiego
 • Justyna Rakowiecka – nauczycielka przyrody, biologii i geografii
 • Małgorzata Czestkowska – nauczycielka edukacji przedszkolnej
 • Anna Powierża – nauczycielka matematyki i informatyki
 • Natalia Żmuda– nauczycielka wychowania fizycznego
 • Krzysztof Jakubowski – nauczyciel języka polskiego
 • Małgorzata Sadowska – nauczycielka chemii
 • Katarzyna Grzybowska – nauczycielka historii, WOS i EDB
 • Małgorzata Goliatowska – nauczycielka fizyki, chemii
 • Maria Lorek– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • ks. Remigiusz Stacherski – nauczyciel języka włoskiego i techniki
 • Emilia Zielińska – nauczycielka religii
 • Kamilla Sonnenfeld-Wołoszyn – pedagog specjalny
 • Magdalena Waszkiewicz – logopeda szkolny