Co proponujemy naszym Uczniom i co nas wyróżnia:

 • nauka w systemie jednozmianowym
 • komfortowe warunki nauki w małych zespołach klasowych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w tym zajęcia z logopedą, psychologiem
 • pomoc dla dzieci z trudnościami w nauce – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • pracownie klasowe wyposażone, między innymi w tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputery, pomoce dydaktyczne, plansze, eksponaty
 • nauczanie  języków obcych w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski)
 • w pełni wyposażona pracownia komputerowa ze światłowodowym dostępem do internetu
 •  w ramach lekcji wychowania fizycznego zajęcia na boisku, sali gimnastycznej, wyjazdowe zajęcia na basenie, lekcje zumby
 • wprowadzanie uczniów w bogaty świat kultury i sztuki poprzez zajęcia teatralno-aktorskie, wokalne, nauki gry na instrumentach
 • udział w konkursach szkolnych, lokalnych i międzyszkolnych
 • udział w zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów (zajęcia origami, zajęcia plastyczne, ceramiczne, botaniczne, ekologiczne, dziennikarskie).
 • aktywnie działający Samorząd Uczniowski i Klub Wolontariusza
 • dowóz dzieci szkolnym autokarem

Jesteśmy wierni tradycjom szkolnym i starannie je kultywujemy.
Ważnymi dniami w Naszej Szkole są:

 • Ślubowanie i pasowanie na uczniów klas I
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości
 • Andrzejki
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Patrona
 • I Dzień Wiosny
 • Spotkanie Wielkanocne
 • Dzień Flagi
 • Dzień Rodziny
 • Pożegnanie absolwentów

Potrafimy także dobrze się bawić. Organizujemy ciekawe wycieczki i imprezy szkolne oraz klasowe. Co roku celebrujemy Dzień Rodziny, który stał się tradycją i okazją do integracji społeczności szkolnej z lokalnymi mieszkańcami. Odwiedzają nas ciekawi ludzie ze świata nauki, kultury i sztuki. Prezentujemy nasze talenty, organizujemy rodzinne gry i zabawy zespołowe, śpiewamy, tańczymy i smakujemy regionalne produkty kulinarne.

Rodzice naszych uczniów bardzo chętnie włączają się w życie szkoły. Są partnerami w podejmowaniu działań. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację. Współuczestniczą w organizacji uroczystości szkolnych, a także wielu imprezach klasowych. Pomagają w gromadzeniu funduszy i pozyskiwaniu sponsorów.