1. Jakie dane przetwarzamy?

Szkoła Podstawowa im. K. Augustynowicz w Popowie Kościelnym przetwarza trzy typy danych:

1a. Informacje wprowadzone przez administrację szkoły, nauczycieli, uczniów lub rodziców: Nie wykorzystujemy powierzonych danych osobowych do przetwarzania przez szkołę w celach innych niż procesy związane z jej działalnością, głównie w celach związanych z rekrutacją. Nie wykorzystujemy powierzonych danych osobowych do ​​celów marketingowych ani nie udostępniamy ich stronom trzecim.

1b. Informacje generowane automatycznie: Zapisujemy dane w plikach cookie w celach funkcjonalnych np. ustawienia interfejsu użytkownika dla bieżącej sesji. Pliki cookie przechowujemy w celu utrzymania sesji użytkownika, przechowujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacji. W ramach plików cookie stron trzecich używamy plików cookie do prawidłowej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

1c. Informacje, które udostępniasz: Niektóre nasze usługi mogą udostępniać informacje innym osobom. Pamiętaj, że gdy udostępniasz informacje publicznie, mogą one być indeksowane przez wyszukiwarki.

2. Gdzie przetwarzamy twoje dane?

Nie przetwarzamy danych osobowych poza naszym krajem.

3. Jakie środki stosujemy w celu ochrony danych?

Sprawdź ten dokument, aby dowiedzieć się więcej o środkach wdrażanych przez naszą szkołę w celu ochrony danych: strona GDPR

4. Zmiany

Nasza polityka prywatności może się zmieniać od czasu do czasu. Nie ograniczymy twoich praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Będziemy publikować wszelkie zmiany polityki prywatności na tej stronie, a jeśli zmiany są znaczące, zapewnimy bardziej bezpośrednie powiadomienie (w tym powiadomienie e-mail). Zachowamy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum do wglądu.