• Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Reg. Samorządu Uczniowskiego
 • Reg. Rady Rodziców
 • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
 • Reg. Pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej
 • Reg. Pracowni komputerowej
 • Reg. Korzystania z Sali Gimnastycznej
 • Regulamin korzystania z placu zabaw
 • Reg. Świetlicy szkolnej
 • Reg. Dowożenia uczniów
 • Regulamin zachowania się uczniów w Szkole
 • Regulamin korzystania z posiłków w Szkole