rekrutacja 2024

Jesteśmy jedną z najpiękniej usytuowanych szkół w Gminie Somianka, położoną nad rzeką Bug. Szkoła jest niewielką, kameralną placówką, przyjazną dla uczniów i Rodziców, bezpieczną –wolną od przemocy. Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny naszych uczniów, wspieramy w rozwijaniu ich zainteresowań i talentów. Cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego realizujemy zapewniając wysoki standard kształcenia, dzięki wykwalifikowanej kadrze, infrastrukturze oraz interaktywnym metodom i narzędziom do nauki.

Widok na Popowo Kościelne

Kierujemy się wartościami poszanowania godności człowieka, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Nasi uczniowie pielęgnują tradycje patriotyczne, poznają historię ojczyzny i ziemi lokalnej. Szkoła posiada swój Sztandar oraz Hymn, symbole wartości i przynależności do społeczności szkolnej. Współpraca zespołowa stanowi element szkolnej codzienności. Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu, oraz artystyczne koła zainteresowań komunikują swoje działania za pośrednictwem radiowęzła, dzięki któremu naszym przerwom międzylekcyjnym towarzyszy muzyka. Jesteśmy placówką, w której uczą się wszyscy, także nauczyciele i rodzice, a ich zaangażowanie w rozwój naszej placówki sprawia, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za naszą Szkołę i dumni z naszych osiągnięć.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

Nasza szkoła bierze udział w projekcie matematycznym: ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW MATEMATYCZNYCH organizowanym przez: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

projekt matematyczny MSCDN

Organ prowadzący:

Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe „Moja Wieś”

Popowo Kościelne 60, 07-203 Somianka

UE

Eres Smart Education | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress. Polityka prywatności

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
Dzień rodziny
Skip to content