Głównym celem warsztatów filmowych było zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami warsztatu filmowca i uwrażliwienie na sposób postrzegania otaczającego nas świata.

  • Filmowe ABC- uczestnicy zapoznali się z podstawowymi terminami związanymi z warsztatem filmowca: kadr, scena ujęcie, ścieżka dźwiękowa. Przedstawione pojęcia omówiono na szablonach a następnie wykonywano w praktyce przy pomocy aparatów i kamer w telefonach komórkowych. Wspólne oglądanie fragmentów filmów podczas których, uczestnicy analizowali oglądany materiał i wskazywali elementy już im znane.
  • Szerokie omówienie kadru i kompozycji – wzorzec – omówienie klasycznych kadrów, a następnie praktyczne zastosowanie ich podczas pierwszych zajęć praktycznych.
  • Zapoznanie się z sprzętem filmowca; kamera, obiektyw, statyw, Steadicam, mikrofon, światło
  • Omówiono zasady tworzenia krótkich scenariuszy.
  • Praktyczne zastosowanie wszystkich poznanych elementów warsztatu filmowego- uczestnicy tworzyli krótkie scenopisy, kilku kadrowych epizodów, a następnie starali się zrealizować je w grupach- używając do tego powierzonego im sprzętu lub swoich telefonów komórkowych.
  •  Montaż- podstawowe zasady montażu filmowego zostały przedstawione uczestnikom zarówno w postaci krótkiego materiału dydaktycznego – artykuły jak i poprzez analizę  wskazanego przez młodzież materiału filmowego i praktyczne próby stworzenia sceny z kilku ujęć- praca w grupach na programie montażowym…
  • Omówione zostały formy filmowe; animacja, fabuła, reportaż. Wnikliwa dyskusja uczestników nad ulubionymi formami – omówiono ich zalety i wady.
  • Ostatnim i najdłuższym etapem warsztatów była praca nad scenariuszami krótkich etiud filmowych a następnie ich filmowa realizacja, również w grupach. Uczestnicy sami przydzielili sobie role w tworzeniu etiud świetnie się w nich odnajdując podczas realizacji.
  • Ostatnim etapem były konsultacje z prowadzącym podczas tworzenia prac filmowych.

Uczestnicy zapoznali się z pracą filmowca w stopniu podstawowym. Nauczyli się kadrować i dostrzegać otaczający ich świat okiem kamery, myśleć do przodu tworząc, nawet najprostsze ujęcia filmowe -własnym telefonem, składać w krótkie sceny, sfilmowane fragmenty własnego życia. Nauczyli się też wymyślać swój własny filmowy świat. Dodatkowo podczas wszystkich praktycznych warsztatów, uczestnicy dużo dyskutowali nad ulubionymi formami filmowymi i nad ulubionym filmami czy bohaterami, mogli podzielić się z innymi swoimi gustami i poznać się nawzajem podczas wielogodzinnych dyskusji na temat X muzy.